การเดินทางจากกรุงเทพไปยะลา
รถยนต์
ออกจากกรุงเทพ ลงทางด่วนตรงด่านดาวคะนอง วิ่งตรงไปจนสุดทางเป็นสามแยกวังมะนาว (ซ้ายไปเพชรบุรี ขวาไปราชบุรี) (80 กม.) ให้เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งจนถึงสามแยกเพชรบุรี (100 กม.) เบี่ยงขวาเข้าบายพาส ไปประจวบฯ วิ่งบายพาสจนสุดทาง (100 กม.) เป็นสามแยกปรานบุรี (ซ้ายไปหัวหิน ขวาไปชุมพร) ให้เลี้ยวขวาตรงแยกนี้ (เลี้ยวเสร็จขวามืมีค่ายทหารธนะรัชต์) แล้ววิ่งตรงอย่างเดียวเลย ตามถนนทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงสี่แยกปฐมพร (220 กม.) (ซ้ายชุมพร ขวาระนอง ตรงสุราษฎร์) ให้วิ่งตรง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงเขตอาเภอทุ่งสง (300 กม.) เบี่ยงขวาไปทางพัทลุง แล้วตรงยาวเลย ผ่านแยกพัทลุง (100 กม.) (ซ้ายพัทลุง ขวาตรัง ตรงหาดใหญ่)มีสะพานลอยข้ามแยก กระโดดข้ามไป วิ่งจนผ่านสี่แยกสนามบินหาดใหญ่ (100 กม.) ตรงไปอีกผ่าน อ.จะนะ เทพา โคกโพธิ์ เจอแยกดอนรัก (100 กม.) (ซ้ายปัตตานี ขวาวัดช้างไห้/ยะลาสายเก่า ตรงไปยะลาตัดใหม่)ให้ตรงไป ก็จะเข้าเขตยะลา (30 กม.)
 
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ - ยะลา ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟหัวลาโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2220 4334 www.railway.co.th สถานีรถไฟยะลา โทร. 0 7321 4207
 
รถโดยสารประจาทาง
มีรถปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จากัด บริการระหว่าง กรุงเทพฯ – ยะลา รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2435 1199, 0 2434 7192, 0 2435 5605 www.transport.co.th และบริษัทเอกชน บริการระหว่างกรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ติดต่อบริษัท ไทยเดินรถ โทร. 0 2435 5015 และบริษัท ปิยะทัวร์ โทร. 0 2435 5014
 
เครื่องบิน
ไม่มีบริการเดินทางโดยเครื่องบินไปจังหวัดยะลาโดยตรง แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาโดยรถไฟ รถประจาทาง รถแท๊กซี่หรือรถตู้ปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จากัด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สานักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7423 3433 www.thaiairways.com หรือ หจก.สายโสภา รีพีทเตอร์ ยะลา โทร. 0 7321 2582, 0 7321 5830
 
 
 
แผนที่เดินทางไปลำพะยา
     
  เส้นทางการขับรถไปยังตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
     
 
เส้นทางการขับรถ   ระยะทาง
1. มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังวงเวียน 2   58 เมตร
2. เลี้ยวขวา เข้าสู่ วงเวียน 2   450 เมตร
3. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เทศบาล 1/เส้นทาง 4106   650 เมตร
4. เมื่อถึงวงเวียน ใช้ทางออกที่ 2 ไปยังเส้นทาง 409   3 กิโลเมตร
5. เลี้ยวขวา   4.1 กิโลเมตร
6. เลี้ยวซ้าย   170 เมตร
7. ไปทางขวา ที่ 1 เพื่อไป เส้นทาง 409   2.3 กิโลเมตร
8. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 409   400 เมตร
9. ไปที่ 1 ทางซ้าย   4 กิโลเมตร
10. เลี้ยวขวา   950 เมตร
11. ไปที่ 1 ทางซ้าย    
 
     
 
การให้บริการแหล่งเรียนรู้
หลักสูตร จำนวน ผู้เข้าร่วม/วัน วันที่เปิดบริการ อัตราค่าบริการ/หลักสูตร
เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,300 บาท
พฤกษศาสตร์น่ารู้ 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,500 บาท
มหัศจรรย์ดอกไม้ 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,000 บาท
เฟิร์น พืชแห่งการค้นหา 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,500 บาท
ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสาหร่าย 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,500 บาท
ปริศนาในสายน้ำ 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,500 บาท
โลกของผีเสื้อ 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,200 บาท
เห็ดเบื้องต้น 50 คน วันอังคารและวันพฤหัสบดี 1,300 บาท
 
การติดต่อเข้าแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้เปิดให้บริการ วันอังคารและ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.
 
ขั้นตอนในการติดต่อเข้าชมและร่วมกิจกรรม
1. ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เพื่อทาการจองวันที่เข้าชมหรือเข้ามาเรียนรู้หลักสูตร
โทรศัพท์ 0-7329-9600 ต่อ 3140
  โทรสาร 0-7329-9675
  เบอร์มือถือ 089-2964252, 081-7489665, 081-0985512 หรือ 088-3399567
 
2. เมื่อได้รอบการเข้าชมหรือรอบการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรแล้ว ทาหนังสือยืนยันการเข้าชม (ดาวโหลดหนังสือยืนยัน และใบสมัคร) ดังนี้
2.1 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สาหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เข้าม้ารียนรู้)
  2.2 แจ้งชื่อโรงเรียน หน่วยงาน จานวนนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามจานวนที่จะเข้าชม
  2.3 ส่งหนังสือขอเข้าชมหรือเข้ามาเรียนรู้หลักสูตร ทางอีเมล์ bcqy@yru.ac.th, bcqy2004@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 เมื่อได้ทาการส่งหนังสือดังกล่าว กรุณาติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ BCQY ต่อไป
 
3. เมื่อได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์หรือหนังสือจากเจ้าหน้าที่ BCQY ให้ทางสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ยืมชมมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงตามวันที่กาหนดไว้
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน ! การติดต่อเข้าแหล่งเรียนรู้