สายน้ำแห่งชีวิต
น้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดิน บางส่วนไหลไปตามผิวดิน บางส่วนซึมออกมาจากดินบริเวณต้นน้ำไหลลงสู่ลำธาร ได้ 2 วิธี คือ ไหลไปตามผิวดินและไหลซึมออกมาจากดิน บริเวณใดมีป่าไม้ปกคลุม ป่าก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนกัดเซาะพาผิวดินพังทลายไป ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของพื้นที่ป่า ส่วนเศษไม้ใบไม้ที่ทับถมผุพังอยู่บนผิวดินของพื้นที่ป่าจะช่วยดูดซับน้ำฝนไว้ ทำให้น้ำสามารถไหลซึมลงไปสะสมอยู่ในดินได้มาก น้ำจึงไหลระบายจากดินรวมกับลำธาร ลำห้วย แหล่งน้ำต่างๆ ถูกใช้เพื่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด จึงเปรียบเสมือน “สายน้ำแห่งชีวิต”