แนะนำชิ้นงานเด่น

    ผีเสื้อกลางคืน : ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลก(เพศผู้)
• ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลก(เพศผู้)
  • ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก
  • ผีเสื้อหนอนกระท้อน(เพศผู้)
  • ผีเสื้อมอธตานกฮูก(เพศผู้)