• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    4. มารู้จักไลเคน  
     
      เมื่อเราเดินทางเข้าใกล้ตำบลลำพะยาเราจะเห็นไลเคนงอกงามอยู่ตามพื้นป่าและลำต้นของต้นไม้ จนมองดูเหมือนต้นไม้เป็นโรค ไลเคน ไม่ใช่พืชและไม่ใช่เห็ดราแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายกับรา ราได้อาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย ส่วนสาหร่ายซึ่งไม่มีรากและลำต้นก็อาศัยราเป็นที่พักพิง ไลเคนแต่ละชนิดเกิดจากราหนึ่งชนิดจับคู่กับสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งเท่านั้น ความหลากหลายของชนิดไลเคน ขึ้นอยู่กับชนิดของราเป็นสำคัญ ราที่ก่อให้เกิดไลเคน มีประมาณ 13,500ชนิด ส่วนสาหร่ายในไลเคนมีประมาณ 100ชนิด 40สกุล เท่านั้นผลของการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและราทำให้เกิดโครงสร้างซึ่งมีลักษณะเฉพาะของไลเคน เรียกว่า แทลลัส (Thallus) ไลเคนเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับโลกของเรา หากนับอายุของมันก็ประมาณ 4,600 ล้านปีแล้ว เรามักพบไลเคนในที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพราะไลเคนทนต่อมลพิษไม่ได้ เนื่องจากไม่มีชั้นผิวป้องกันตัวจากมลพิษ สารพิษจึงเข้าไปทำลายสาหร่ายโดยตรง ทำให้ไลเคนตายในเวลาต่อมา เราจึงไม่พบไลเคนในเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์นำไลเคนมาใช้ตรวจสภาพหลายวิธี เช่นตรวจหาสารพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในไลเคนบันทึกชนิดและจำนวนของไลเคนที่พบ แล้วดูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำไลเคนมาไว้ในบริเวณที่ต้องการตรวจหามลพิษ และดูการเปลี่ยนแปลงของมัน ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตช้ามาก ชอบเกาะต้นไม้ที่มีผิวเรียบและมีความเป็นกรดน้อย มันไม่ใช่กาฝากเพราะไม่ได้ดูดธาตุอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอยู่ ในหุบเขาลำพญาพบไลเคน 4ชนิด คือ พวกเป็นแผ่น พวกพุ่มกอ พวกใบและพวกเส้นด้าย ไลเคนไม่เพียงช่วยตรวจมลพิษในอากาศเท่านั้น ยังเป็นตัวบอกสภาพความชื้นในอากาศได้ด้วย
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1
;