• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    11. พูพอน “รากมหัศจจรย์”  
     
      พูพอน คือ รากค้ำยันของต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่ยื่นออกนอกลำต้นทางโคนของต้น ซึ่งติดกับรากแขนงของไม้ยืนต้น อันเนื่องจากการงอกหรือเกิดขึ้นของต้นไม้งอกอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ที่ซึ่งรากแก้วไม่สามารถชอนไชลงไปในดินได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะของรากเป็นพูพอนเพื่อช่วยค้ำยันให้ต้นไม้มีความแข็งแรงขึ้น ช่วยดูดซับน้ำและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้กับต้นไม้ เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ ในป่าดงดิบ มักพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีการพัฒนาระบบรากเพื่อให้สามารถพยุงลำต้นให้อยู่ได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ชื้นแฉะ มีลมแรง และ ดินอ่อนนุ่มต้นไม้ที่อยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ โคนต้นจะมีขนาดใหญ่ แผ่ขยายออกโดยรอบ เรียกว่า "พูพอน" ถือเป็นรากที่ถูกพัฒนามาเพื่อค้ำยันและพยุงลำต้น เพื่อความอยู่รอด
     
       สำหรับเส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญานั้น จะมีรากพูพอนของต้นหยวน ที่ใหญ่และแผ่กว้าง จนทำให้สะดุดตาของผู้ที่ได้เดิมมาศึกษาธรรมชาติ บริเวณรากพูพอนของต้นหยวนจะเห็นเป็นช่องโหว่ และหลุมหลบภัยของสัตว์ป่า รากที่เป็นแผ่นใหญ่ หนา จะช่วยชะลอความเร็วน้ำที่อาจจะไหลลงสู่ลำธารด้านข้าง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการพังทลายของลำธาร และนำไปสู่การเกิดน้ำหลากลงสู่หมู่บ้านได้  
     
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1