• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    12. ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่  
     
      เห็ดที่พบในหุบเขาลำพญามีประมาณ 50 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ย่อยซากพืชซากสัตว์ที่แตกต่างกันไป ทำให้หุบเขาลำพญาเป็นหุบเขาที่เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารและเกิดเป็นวัฏจักรในระบบนิเวศ
     
        เห็ดรา (อังกฤษ: Fungus,Fungi) คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่ง เดิมเคยจัดอยู่อาณาจักรเดียวกับพืช แต่ปัจจุบันจัดอยู่ใน อาณาจักรเห็ดราหรือฟังไจ (Kingdom Fungi) เป็นเซลล์ยูแคริโอต (eukaryote) พบได้ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เส้นใย และ ดอกเห็ด ไม่มีคลอโรฟิลล์ ได้รับสารอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนจนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดซึมเข้าเซลล์ (saprophyte)ได้แก่ สิ่งมีชีวิตประเภทเห็ด รา และยีสต์  
     
        "เห็ดรา" นับว่าเป็น "ผู้ย่อยสลาย" ที่มีบทบาทในการรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ที่ตายแล้ว จึงช่วยให้พวกเราไม่ต้องจมอยู่กับกองภูเขาใบไม้ กิ่งก้านที่ร่วงหล่น หรือแม้กระทั่งลำต้นของพืชที่ตายแล้ว เห็ดรา จึงเปรียบเสมือน เทศบาลประจำป่านั้นเองเชื้อราจำนวนหนึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อโรคกับคน สร้างปัญหาให้เกษตรกร ทำลายไม้ หรือปนเปื้อนมากับอาหาร แต่เชื้อราหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาปฏิชีวนะ หรือวิตามิน  
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1