• การแบ่งการปกครอง
  • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  • ลักษณะสังคมพืช
  • สถานการณ์ในปัจจุบัน
  • เรื่องเล่าจากอดีต
  • แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลาย
  • เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • มารู้จักไลเคน
  • พืชน่ารู้
  • ไผ่
  • เฟิร์น “มหัศจรรย์พืชไร้ดอก”
  • ไม้ป่ากินได้
  • อิงอาศัย
  • ไทรนักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร
  • พูพอน “รากมหัศจจรย์”
  • ผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่
  • ไม้พื้นล่างในป่าใหญ่
  • พืชใบเลี้ยงเดี่ยว / พืชใบเลี้ยงคู่์
  • มอส สิ่งมีชีวิตบนโขด
  • ความลาดเอียงแห่งขุนเขา
  • ปลาไหลเผือก
  • บุกป่าฝ่าดงปาล์ม
  • ร่องรอยป่าในอดีต
  • ร่องน้ำ “ร่องรอยในอดีต”
  • ไม้ประดับป่า
  • ถ้ำค้างคาว
  • พรรณไม้ล้านปี ฟอสซิลที่มีชีวิต
  • เขื่อนฝรั่ง เรื่องจริงจากอดีต
  • ต้นไม้ยักษ์สุภาพบุรุษแห่งป่า
  • ห่วงโซ่และสายใยอาหาร
  • สายน้ำแห่งชีวิต
  • แผ่เมตตาและอนุรักษ์ป่า
    เส้นทางศึกษาหุบเขาลำพญา
    16. ความลาดเอียงแห่งขุนเขา  
     
      ธรรมชาติมีวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่อาจเกิดจากกระแสน้ำในช่วงน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่ที่อยู่ติดกับร่องน้ำหรือลำธารจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรากพืชทำหน้าที่ยึดเกาะหน้าดินไม่ให้พังทลาย ความลาดเอียงของพื้นที่นี้เสมือนแนว ฐานรากเสริมทำนบกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรง ให้น้ำไหลออกมาเป็นสายธาร(Stream) ทำให้ป่าไม้น้อยใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
     
        ความลาดเอียงหรือความชันมีอยู่ทั่วไป บางครั้งก็เป็นหิน เป็นดิน เป็นทราย บ้างก็เกิดจากความชันตามธรรมชาติ ได้แก่เชิงเขา ไหล่เขา ขอบตลิ่งแม่น้ำ สันดอนแม่น้ำ บ้างก็เกิดจากมนุษย์เสริมเติมแต่งจากธรรมชาติ เช่นการทำเหมือง การขุดตัดทางผ่าช่องเขา การขุดสระ การขยายทะเลสาบ การขุดตัดตามชายทะเล การขุดลอดดูคลอง และบางอย่างมนุษย์ก็สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดได้แก่ กองมูลดินทรายจากการทำเหมืองดีบุก การทำสันเขื่อน การทำคันดินตามไหล่ขอบทางถนน การถมเปลือกดินจากการทำเหมืองถ่านหิน การถมที่ทำพื้นที่ปลูกสร้างอาคารโรงงานบ้านเรือน การทำสันเขื่อนผนังกั้นน้ำท่วม สำหรับในบริเวณหุบเขาลำพญานั้น เป็นความลาดเอียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการสร้างความลาดเอียงมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่
 
     
     
        ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา  
 
Title #1